könsbyte

Allt fler ansöker om att byta kön

För mindre än ett år sedan startade Västra Götalandsregionen Lundströmmotagningen. Där ska ett team från SÄS utreda transsexuella personer - och besluta om man ska tillstyrka en ansökan till socialtstyrelsen. 
– Remisserna till mottagningen har fullkomligt strömmat in, berättar Erik Gustavsson, psykolog och samordnare på Lundströmmottagningen.

Av de 53 remisser som kommit in så har man påbörjat, eller ska snart påbörja, utrednign på 46 personer, berättar Erik Gustavsson.

Han tror att en anledning till det stora antalet remisser är att man tidigare inte haft denna möjlighet till utredning i regionen.

Erik Gustavsson tycker att det är bra att så många vänt sig till dem för utredning och att fler ansöker hos socialstyrelsen för könsbyte.

Läs och hör mer: