Mark

Skolan bestämmer om politiska besök

Det är upp till skolorna själva att bestämma om de politiska partierna ska få komma dit och berätta om sin politik. Det har barn- och ungdomsnämnden i Marks kommun beslutat.

Beslutet kom av att Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, skrev till kommunen att det var svårt att komma in i vissa skolor.

SSU menar att skolorna i Borås och Ulricehamn är betydligt öppnare än i Mark, på Marks gymnasium fick SSU till exempel inte komma in när man ringde utan hänvisades till skolans demokrativecka.