Kalmar län

Låg arbetslöshet trots många varsel

För första gången sedan 1992 är arbetslösheten i augusti högre än under juli. Det råder inte längre någon tvekan om att vi går mot sämre tider, konstaterar Arbetsförmedlingen i den senaste månadsrapporten. Men i länet är arbetslösheten fortfarande på en låg nivå.

I slutet av augusti var 3,3 procent av arbetskraften arbetslösa i Kalmar län, en minskning med elva procent jämfört med samma tid i fjol.

3 390 personer var öppet arbetslösa medan 1 484 hade aktivitetsstöd. 906 av dessa fanns i jobb- och utvecklingsgarantin, medan 288 ingick i jobbgarantin för ungdomar.