Risken för smittsamma djursjukdomar ökar

Utbrottet av Blåtunga som upptäcktes i Halland i helgen var väntat. Och veterinärer och myndigheter bör vara beredda på utbrott av andra smittsamma djursjukdomar.

Risken ökar, när fler och fler livsmedel och djur transporteras över landsgränserna.

Det anser företrädare för både Statens veterinärmedicinska anstalt, och för Jordbruksverket, där Joakim Holmdahl är veterinärinspektör.

Norra Europa har drabbats av flera smittor de senaste åren, bland annat mul- och klövsjuka i Storbritannien, och blåtunga i Danmark. Men det är svårt att säga vilka sjukdomar svenska veterinärer och myndigheter ska vara beredda på att möta, säger Estelle Ågren på SVA

Jordbruksverket och SVA tycker sig ha en god beredskap för att hantera sådana här utbrott.

Olof Nilsson, som är privat veterinär från Aneby, tycker också att det finns en god beredskap, även om han hittills tyckt att frågan känts ganska avlägsen.