NORRKÖPING

Samarbete mellan skolor

Enligt ett nytt förslag ska samarbetet mellan friskolorna och de kommunala skolorna i Norrköping bli bättre. Information mellan skolor ska bli bättre och det ska erbjudas kompetensutveckling.

– Jag tycker att vi har saknat gemensam kompetensutveckling och information om elever, säger Göran Pousette rektor på friskolan Prolympia. Det är många elever som byter skola och då måste vi kunna ha en öppenhet bland ansvariga rektorer.

Friskolan Prolympia har funnits i Norrköping sedan 2005 och har idag 384 elever. En kontroversiell del i förslaget är att det ekonomiska stödet till skolorna ska fördelas efter behov, så kallat resursfördelningssystem. Idag delas stödet till skolorna ut som skolpeng. 

– Det kan medföra att några av oss får mindre pengar än när det var en summa per dag, säger Göran Pousette. Och jag ställer upp på det för det är för barnen som vi har uppdraget.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se