länet

Färre lediga jobb

Allt färre lediga jobb anmäls till länets arbetsförmedlingar. Under augusti månad anmäldes 385 färre lediga jobb, jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Varslen i Örebro län har ökat något. Trots det så är det färre som är inskrivna som arbetslösa jämfört med ett år tidigare.

Arbetsförmdelingens chef i Örebro, Annika Lyttbacka tolkar siffrorna som att länet fortfarande har en bra arbetsmarknad som inte försvagats i samma utsträckning som landet som helhet.

Att Örebro län släpar efter rikstendenserna tror hon beror på att relativt många jobbar inom offentlig sektor, vilket gör att vi inte påverkas lika snabbt av konjunkturssvängningarna, enligt Annika Lyttbacka.

Av de lediga jobb som anmälts till arbetsförmedlingen under augusti månad är omkring hälften tillsvidareanställningar.