Kustbevakningen stoppade oljeutsläpp

Kustbevakningens flyg upptäckte på onsdagen att ett lastfartyg släppte ut olja på svenskt vatten sydost om Gotland. Fartyget stoppades av Kustbevakningen som bordade det för provtagning och förhör av besättningen.  

Utsläppet är på mellan 100 och 600 liter olja, men bedöms inte vara farligt för vatten– och djurliv.

Kustbevakningen har nu startat en utredning för att reda ut varför oljan släpptes ut.

– Förmodligen rör det sig om en olyckshändelse, det är väldigt ovanligt att besättningar medvetet släpper ut olja i Östersjön, säger Kustbevakningens räddningsledare Stein Naess.

Fartyget hör hemma i det centralamerikanska landet Belize och var på väg från S:t Petersburg till den amerikanska staden Mobile.  

Mikael Stengård
mikael.stengard@sr.se