"Gamla" stolar flyttas till biskopsgården

De gamla stolar som Visby stift tänkt sälja, i tron att få in 300 000 kronor, blir kvar i kyrkans ägo.
Det rör sig om sex gyllene stolar i gustaviansk stil som visat sig inte alls vara så gamla som stiftsstyrelsen trott.

Stiftet bedömde att stolarna var för värdefulla att använda till vardags och det fanns oro att kostnaden för att hålla dem i fullgott skick skulle bli för hög.

Nu har det upptäckts att stolarna inte alls är från 1700-talet - utan av senare tillverkning, beställda av en biskop på 1800-talet. (Biskop von Scheele)
Stolarna kommer därför att bli kvar i kyrkans ägo och flyttas till biskopsgården i Visby.
Stolarna har hittills använts som sammanträdesstolar i stiftshuset men var tänkta att säljas på auktion för utropspriset 200 000 kronor.