ÖSTERGÖTLAND

Fördubbling av varslet i länet

Antal varsel i Östergötland har fördubblats jämfört med för ett år sedan, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Siffran har stigit från 48 till 82 arbetsgivare, som varslat personal om uppsägning och orsaken är den ökande lågkonjunkturen.

Hårdast drabbat är Motala följt av Linköping och Norrköping. Det är mest små och medelstora privata företag som varslar och drar ner på antalet anställda. 

Detta uppger Östgöta Correspondenten.