Sorsele

Blivande nationalpark diskuterades

Naturvårdsverket, och länsstyrelsen höll ett informationsmöte om nationalparksplanerna i går kväll i Ammarnäs. En förstudie behövs.

Mötet var en del i den återremiss kommunfullmäktige i Sorsele begärde när frågan om en förstudie för en nationalpark i Vindelfjällen kom upp för andra gången i sommar.

Rolf Löfgren från Naturvårdsverket menade att nationalparker brukar vara något mycket positivt för besöksnäringen och att en ny nationalpark ska utformas i samråd med kommunen och lokalsamhället.

Det enda som är uteslutet i en nationalpark är exploatering i form av gruvor, vatten- och vindkraft.

Han fick svara på en mängd frågor som rörde, jakt och fiske, färdselrätt, rennäring och turism men kunde inte ge många svar om detaljer.

Förstudieidén är ny för naturvårdsverket men enligt Rolf Löfgren är det ett bra sätt att utreda förutsätningarna för en så komplicerad nationalparksbildning som Vindelfjällen skulle bli.