Stora förseningar för flyget

Det har varit stora förseningar av flygtrafiken på Arlanda, vilket också påverkat gotlandsflyget.
Förseningarna berodde på att fyra av sex flygledare sjukskrivit sig. Både chefen för områdeskontrollen på Arlanda och de fackliga representanterna säger att sjukdomsfallen är en slump och inte en följd av fastkörda förhandlingar. Trafiken ska flyta normalt igen i eftermiddag och Brommaflyget har inte påverkats av flygförseningarna. Aktuell information om tider finns på luftfartsverkets hemsida www.lfv.se