ås

Personal bakom lösning på problem

I Ås skola har fritidspersonalen själva löst problemet med överfull barngrupp.

I förra veckan berättade SR Jämtland om att både personal och föräldrar protesterade mot den stora gruppen med 57 barn.

Nu har personalen själva funnit lösningen, de delar gruppen så att sexåringarna kommer att få gå kvar i sina klassrum även under fritidstid tillsammans med en personal på deltid.

- Det här känns som jättebra lösning för alla, säger Berit Rosenau, fritidspedagog.

I dag informeras föräldrarna och förhoppningen är att den nya gruppuppdelningen ska börja fungera inom kort.