östersund

Flytt anmäld till Arbetsmiljöverket

Lärarnas Riksförbund i Jämtland har anmält Jämtlands gymnasieförbund tillArbetsmiljöverket. Bakgrunden är flytten av en utbildning från en skola till en annan.

Lärarnas Riksförbund anser att Jämtlands Gymnasieförbund brutit mot medbestämmandelagen när det tog beslutet att flytta naturvetenskapsprogrammens lärare och elever på Palmcrantzskolan till Wargentinskolan.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket har inte arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Gymnasieförbundet ska enligt anmälan varken ha kallat till förhandling, informerat berörda lärare eller gjort någon konsekvensanalys.