Psykoterapi som cirkus

St Lukas föreningen fyller 30 år och firar det hela genom föreläsningar om psykoterapi och en dag för reflektion. Det handlar om själavård och dialog och målet är att finna det man söker.