VETANDETS VÄRLD, MÅN 15 SEPTEMBER

Mätresultaten som utmanar slutsaterna i FN:s klimatrapport

Det finns mätresultat i den senaste IPCC-rapporten som tyder på att klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan på klimatet. Vetandets Värld diskuterar oklarheter i FN:s klimatpanels senaste rapport med några av författarna.

I den senaste IPCC rapporten om klimatet och klimatförändringar (The Pysical Science Basis) konstaterar IPCC att instrålningen till jordens klimatsystem ökade från 1980-talet till slutet av 1990-talet, och att förändringen var så stor att det skulle kunna förklara en stor del av temperaturökningen.

Klimatmodeller har räknat sig fram till den temperaturökning som vi faktiskt haft – men de räknar inte med den ökade instrålningen som troligtvis beror på förändringar i jordens atmosfär. Det gör, enligt en av huvudförfattarna av det aktuella kapitlet i IPCC rapporten, att klimatmodellerna ser ut att överskatta koldioxidens påverkan på klimatet.

Vetandets värld talar med två av huvudförfattarna till den senaste rapporterna om uppgifterna som sällan omtalas, och diskuterar med den svenske klimatprofessorn Erland Källén hur man ska se på dem.

Den ökade instrålningen behandlas dels i kapitel tre, närmare bestämt 3.4.4.1 sid 277 f, där författarna bland annat konstaterar att ”The changes in SW radiation measured by ERBS Edition 3 Rev 1 are larger than clear-sky flux changes due to humidity variations or anthropogenic radiative forcing.”. Dels i kapitel nio, 9.2.2.2 sid 676 f. I kapitel nio visas också hur klimatmodellerna och observationerna skiljer sig åt. Se figur 9.3 sid 676.
Repris från måndag 16 juni 2008

Redaktör: Sven Börjesson
sven.borjesson@sr.se