länet

Länsstyrelsen förbereder sig för blåtunga

Nu höjer länsstyrelsen i Örebro beredskapen för den fruktade sjukdomen blåtunga. Detta efter att virussjukdomen för första gången kommit in i Sverige och drabbat nötdjur på två gårdar i Halland. Per Nordström som är länsveterinär säger att det samtidigt är viktigt att djurägarna själva slår larm om deras djur visar några sjukdomssymptom.

Blåtunga är en allvarlig virussjukdom som drabbar får, kor och getter. För den lantbrukare som drabbas kan det innebära stora ekonomiska förluster eftersom upp till hälften av djuren kan dö. För att bekämpa utbrottet på dom två gårdar som drabbats i Halland har jordbruksverket inlett den största provtagningen och vaccineringen någonsin då runt en halv miljon djur ska vaccineras och runt gårdarna har man inrättat en 20 mil stor skyddszon.
Per Nordström tror att vi lärt oss mycket av fågelinfluensan och PRRS, en sjukdom som drabbar svin som kom in i sverige för några år sedan men som jordbruksverket lyckades utrota.
Problemet med blåtunga är att den sprider sig med hjälp av svidknott. Jordbruksverket är ytterst ansvariga för beredskapen och diligerar uppgifter till länsstyrelsen. I Örebro finslipar man nu rutinerna, till exempel hur djurtransporterna ska skötas om smittan kommer hit.