Östergötland

Landstingspersonal slarvar med kvitton

Anställda på landstinget i Östergötland slarvar när de ska redovisa notor för representation. Av drygt 120 kontrollerade fakturor var det bara en tredjedel som klarade sig helt utan anmärkning, visar landstingets egen granskning.

De vanligaste misstagen är att moms dras av på fel sätt, att man inte angett vilka som deltagit vid en middag eller uppgett vad syftet med representationen varit, skriver Norrköpings Tidningar.

Landstingsdirektören Barbro Naroskyin tycker dock inte att det är uppseendeväckande att en majoritet av fakturorna innehåller felaktigheter. Hon säger till tidningen att hon totalt sett bedömer att det ser bra ut i det östgötska landstinget.

På ett år har kostnaderna för representation i Östergötlands landsting ökat med 2,8 miljoner kronor.