Nyköping

Politiker vill slå ihop gymnasieskolor

Lägg ned Tessinskolan och flytta elever och lärare till Gripenskolan, den brandfacklan kommer från den moderate ledamoten i utbildningsnämnden Kjell Ericsson i Nyköping. Tanken med det drastiska utspelet är att EN kommunal gymnasieskola bättre skulle möta konkurrensen från de fristående gymnasieskolorna i Nyköping, menar Kjell Ericsson.

Gymnasieskolorna i Nyköping, Gripenskolan och Tessinskolan, har sedan några åt tillbaka en gemensam organisation. Men nu vill Kjell Ericsson att man går ett steg längre och fysiskt slår ihop skolorna och då att Tessinskolan flyttar till Gripen. Det skulle bland annat bli ett bättre lärarteam då.

Det här utspelet från Kjell Ericsson möts av tystnad från de politiker och tjänstemän på utbildningsförvaltningen som SR Sörmland varit i kontakt med under dagen.

Alla inväntar den lokalutredning som tjänstemännen ska lägga fram i oktober, som ska ge förslag på hur kommunen ska möta det framtida vikande elevunderlaget och hur lokalerna ska nyttjas på bästa sätt.

Socialdemokraten Eva Thunér Olsson säger att hon aldrig hört förslaget förut men, hon vill inte kommentera det man säger att det är se till att eleverna får en bra undervisning som är viktigast och inte lokalerna.

– Tessinskolan är väldigt sliten efter 40 år, så frågan är högaktuell inom en snar framtid, säger Kjell Ericsson.

Malin Marcko
malin.marcko@sr.se