Lilla Edet

Svårt hitta smittkällan i Lilla Edet

I Lilla Edet pågår en febril jakt på smittkällan till den magsjuka som brutit ut under veckan och som drabbat hundratals Lilla Edetbor.

Misstankarna är att det är det kommunala vattnet som blivit infekterat och för säkerhets skull tillsätter reningsverket nu högre halter av klor till dricksvattnet och dessutom har brandposter öppnats så att ledningarna kan spolas igenom.

Kommunen har tagit prov på vattnet men eftersom det tar flera dagar att odla fram eventuella bakterier så kommer de första svaren för i början av nästa vecka, säger miljöchefen Annika Ekvall till SR Väst.

De som bor i Lilla Edet uppmanas fortfarande att inte använda kranvattnet till att dricka eller tandborstning utan att först koka det.