Lilla Edet

Siffran stiger: Minst 350 magsjuka

[Uppdaterad: 15:02]

Siffran på antalet magsjuka personer i Lilla Edet fortsätter att stiga. Den senaste rapporten som kom vid 15-tiden talar om minst 350 personer som drabbats.

På Fuxernaskolan i Lilla Edet har magsjukan börjat slå ut både lärare och elever:

– Våra kompisar drack vatten, nu ligger de på sjukhus med magsjuka, säger elever på Fuxernaskolan i Lilla Edet till SR Radio Väst.

Dessutom har kommunen nu konstaterat att kvalitén på Göta älvs vatten är dålig. Bland annat har man funnit tarmbakterier i det så kallade råvattnet, alltså det vatten man tar från älven till rening.

Tarmbakterier renas bort
Annika Ekvall som är miljöchef i Lilla Edets kommun säger att tarmbakterierna i älven som kan kommit från avloppvatten eller sköljts ner från ytvattnet med regnet.

- Det som är viktigt att komma ihåg är att skulle det vara ett smittämne i vattnet så smittar det eventuellt från person till person också, säger hon.

Tarmbakterierna ska försvinna i reningen av vattnet, men kanske har någon annan bakterie, en parasit eller något virus följt med. Det hoppas Lilla Edets kommun få svar på inom några dagar när vattenproverna analyserats.

Ett utbrott per år
- Man kan aldrig gardera sig fullständigt för sådana här saker. Det blir ungefär ett utbrott om året med mer än tusen sjuka någonstans i Sverige. Det finns inget reningsverk som klara allt, säger Annika Ekvall.

Hon har också varit i kontakt med reningsverket i Trollhättan efter uppgifterna om att förorenat vatten släppts ut i Göta älv.

- De har breddat, men det gör alla reningsverk när det regnar mycket, så det är inget onormalt i det.

Koka vattnet
Hon har inte fått några indikationer på att någon blivit sjuk i Trollhättan.

Misstankarna är att det är det kommunala vattnet som är smittkällan gör att reningsverket nu tillsätter högre halter av klor till dricksvattnet och dessutom har brandposter öppnats så att ledningarna kan spolas igenom.

De som bor i Lilla Edet uppmanas fortfarande att inte använda kranvattnet till att dricka, tandborstning eller sköljning av mat utan att först koka det.