Kronoberg

Bristande kunskap hos diabetessjuka

Många diabetiker har dålig kunskap om sin sjukdom och hur man behandlar den på bästa sätt.

Det visar en färsk undersökning som Sveriges Diabetessjuksköterskor gjort.

Behandlas inte diabetes rätt kan det få allvarliga konsekvenser eftersom risken ökar för allvarliga följdsjukdomar.

Diabetespatienterna i Småland skiljer sig dock från övriga landet. Tillsammans med diabetikerna på Gotland och Öland är de, de som är mest upplysta om sin sjukdom.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se