Brandinformatörer ökar tryggheten

Specialutbildade brandinformatörer ska besöka hyresgäster i Göteborg för att informera om brandsäkerhet.

Det är de kommunala bostadsbolagen i Göteborg, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Hjällbobostaden som nu anställer 16 brandinformatörer som ska besöka hyresgästerna och informera om brandskydd i hemmet.

Projektet som kommer att pågå under tre år har gett möjlighet för personer, som varit arbetssökande en längre tid, att få arbetslivserfarenhet.

Utbildning av brandinformatörerna har precis startat. Därefter kommer de arbeta två och två både på dagtid och kvällstid.

- Från räddningstjänsten tycker vi att brandinformatörerna är en viktig länk direkt till de boende där vi genom dem kan sprida kunskap om förebyggande brandskydd. Vi ser också brandinformatörerna som en möjlighet att överbrygga den ökande segregationen och tror att de kan bidra med att öka kunskapen och förståelsen för vår roll i samhället, säger Nils Andreasson, räddningschef Räddningstjänsten Storgöteborg i ett pressmeddelande.