Halmstad

Kritik mot den nya södra infarten

Många som bor på Östra stranden protesterade på fredagen mot den södra infarten som är Halmstads nästa stora trafiksatsning.

Den nya trafikleden ska ansluta vid motorvägen och gå parallellt med järnvägen mot hamnområdet.  Södra infarten behövs enligt politikerna för att avlasta den tunga trafiken från Laholmsvägen.

Vid ett samrådsmöte på fredagseftermiddagen tyckte halmstadbor att trafiken skulle komma alldeles för nära stugor och hus. Många förordade istället en breddning av Laholmsvägen.

- Förslaget är mycket genomtänkt och det har skett förändringar med tiden, säger Gunilla Andersson(m) som är byggnadsnämndens ordförande.

- Det kan bli smärre justeringar men annars tror jag det är säkert att planen för trafikleden komma att antas småningom, säger Gunilla Andersson.