Näringsgröt ger aidssjuk viktig näring

Svårt sjuka aidspatienter och hivsmittade kan få kraftigt förbättrad livskvalitet med mycket enkla medel. Det visar svenska studier gjorda i Nigeria och Uganda. Lundaforskare har tagit fram en näringsgröt baserad på råmjölk och gett den till utmärglade aidspatienter.

– Avsikten var ju att vi skulle försöka dämpa den diarré som drabbar kanske 60 procent av patienterna med aids och som ofta är mycket svår att behandla, säger professor emeritus Ingemar Ihse, som har lett studierna.

Näringsgröten, som är väldigt rik på immunoglobiner och andra ämnen som är verksamma mot bakterier, virus och parasiter, visade sig har fler positiva effekter.

– Det som förvånade oss lite grann var att immunförsvaret stärktes.

Nära 40 miljoner människor lever med hiv eller utvecklad aids, de flesta söder om Sahara i Afrika. I Guluprovinsen, en krigshärjad och svårt aidsdrabbad del i norra Uganda, genomfördes en av Lundaforskarnas studier och enligt Pamela Angwech, som leder en frivilligorganisation där, har västvärlden missat att undernäring är ett mycket stort problem för hiv-smittade. Det räcker helt enkelt inte med bromsmediciner.

Vid hiv-smitta och senare utvecklad aids exploderar mängden virus och parasiter i tarmen och 60 procent av de drabbade får svåra diarréer som leder till viktminskning och uttorkning.

Enligt professor Ingemar Ihse satsas det miljarder på bromsmediciner, men väldigt lite på den nödvändiga del av behandlingen som är att förbättra patienternas näringssituation.

– Bromsmediciner fungerar mycket bättre hos patienter som har ett bättre näringsläge.

Studierna visar att de hiv-smittade patienter som fick näringsgröten morgon och kväll upphörde att få diarréer.

Immunförsvaret stärktes, den handikappande tröttheten mer eller mindre försvann, de fick bättre blodvärlden och gick upp i vikt.

Den kontrollgrupp som inte fick näringsgröten blev bara sämre och sämre och fick allt allvarligare diarréer.

– Det är mycket allvarliga konsekvenser. De leder till uttorkning. Inte minst barnen klarar inte av detta, utan de dör på grund av uttorkningen, säger Ingemar Ihse.

Enligt Pamela Angwech är behovet av den näringsgröt som Lundaforskarna tagit fram mycket stort i Guluprovinsen, där barnen är särskilt utsatta.

Lars Olof Kallings, FN:s aidsexpert, säger till Ekot att de svenska resultaten är ovanligt lovande.

Idag finns inga läkemedel, mer än bromsmediciner, som stoppar de dödliga diarréerna och de flesta som är i akut behov av bromsmediciner har inte tillgång till bromsmediciner.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se