Länet/landet

Dåliga skogsvägar dyra för branschen

Landets dåliga skogsvägar kostar skogsnäringen omkring 550 miljoner kronor varje år.

När vägarna inte håller för att klara virkestransporter under tjällossningar och kraftiga regn förlorar branschen den summan, bland annat på grund av att transporterna blir längre när vissa vägar är avstängda. Det har det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk räknat fram.