Allvarlig kritik mot socialtjänsten

Två unga flickor i Örebro och en flicka i Karlskoga har behandlats fel av socialtjänsten. Det slår Länsstyrelsen fast efter tillsyn av deras fall.

Flickorna misstänks ha blivit utsatta för både psykisk och fysisk misshandel i sina familjer, men har varken blivit trodda eller skyddade på det sätt de borde, enligt svensk lag. 
Ingemar Savonen som är socialkonsulent på Länsstyrelsen i Örebro, med särskild kunskap om hedersrelaterat våld ser allvarligt på bristerna.
I de aktuella fallen i Karlskoga och Örebro menar Länsstyrelsen att socialnämnderna inte använt den lagstiftning som finns för att hjälpa flickorna. Det tjejerna berättat, om upprepade sparkar, slag, kränkningar och till och med dödshot, har inte tagits på allvar. Trots deras uttryckliga vädjanden att inte ta kontakt med föräldrarna, har socialtjänsten gjort det och sedan valt att tro på föräldrarna istället för på flickorna.

Ett klart brott mot barnkonventionen och regeln att sätta barnet i främsta rummet, menar Ingemar Savonen.

I Karlskoga-fallet är kritiken från Länsstyrelsen allvarlig. Där borde man ha utrett snabbare, mer omfattande och skilt flickan från sin familj. Socialnämndens försvar, att deras inblandning i sig kan utlösa hedersrelaterat våld, godtas inte av Länsstyrelsen. Misstänkt hedersförtryck ska utredas noggrant av personal som har särskild kompetens, säger Ingemar Savonen. Och den saknas ofta inom socialtjänsten.