GRUMS

Gruvön - Nyinvesteringar i höst

Gruvöns bruk i Grums ska göra ytterligare investeringar i höst och väntar sig 60 miljoner kronor i ökad omsättning. Henrik Ahlgren, marknadsansvarig på Gruvön, säger att deras produktion inte påverkats av den begynnande konjukturnedgången.

Investeringarna rör produktionen av papper som bland annat används för att göra frukt-och grönsakskartonger och wellpapptoaletter för soldater i Irak. Den här satsningen kommer leda till en ökad omsättning på 60 miljoner kronor. Att företaget klarat sig från lågkonjukturen beror alltså på en förbättring av produkten, men även för att frukt-och grönsaksindustrin brukar klara sig från vikande konjukturer.