Liten besparing att lägga ner skolan i Jung

Bildningsnämnden i Vara ljuger om vilken besparing som en nedläggning av Jungs skola skulle innebära. Det hävdar nu föräldrar till barn på skolan. I den beräkning som kommunfullmäktige krävt för att fatta beslut, så är det bara drygt 100.000 av de totalt 3.1 miljoner som nämnden hävdar ska sparas, som verkligen gör det. Det säger Carl-Uno Olsson, en av föräldrarna med barn på Jungs skola:

För att spara pengar vill Vara kommun lägga ner skolorna i Jung och Tråvad och flytta verksamheten till andra skolor. Men efter protester från föräldrarna när kommunfullmäktige skulle ta beslut i frågan, så ansåg politikerna att det saknades tillräckligt underlag för vilka besparingar som egentligen kommer att göras. Det är den beräkningen som nu är klar, och som enligt föräldrarna inte är sanningsenlig.