Stockholm

Öppet hus i Tessinska palatset

Imorgon (söndag) är det Kulturhusens dag i hela Europa. I Stockholms län har ett 40-tal kulturhus öppet hus. Ett av dem är Tessinska palatset vid Slottet. Palatset är bostad åt landshövdingen, och den nuvarande heter Per Unckel:

- Man är ju priviligerad över alla gränser, att någon gång i livet få bo så här. det som är spännande med det här palatset är att det är ett litet palats. Det går att bo i det utan att behöva teaterkikare för att se från den ena sidan av huset till den andra. Så det är fantastiskt, säger Per Unckel, landshövding i Stockholms län.

Tessinska palatset på Slottsbacken 4 vilar lite i skymundan mitt emot det kungliga slottet. Nicodemus Tessin den yngre lät bygga ett palats i miniatyr till sin familj i slutet av 1600-talet medan han byggde slottet. Tessinska är öppet för allmänheten två gånger per år. och på söndag är det dags men det gäller att vara ute i god tid för att få se paradvåningen som är bevarad sedan Tessins tid. Bara 300 personer får chansen att se den. Däremot kommer alla att få promenera i barockträdgården. Sedan 1968 har landshövdingen i Stockholsm län också sin bostad i en flygel.

- Lagen säger ju att en landshövding måste bo här. Jag brukar säga till mina vänner att det är vissa lagar man lyder lättare än andra, säger Per Unckel, landshövding i Stockholms län.

Söndagen den 14 september håller Tessinska huset öppet mellan 10.30 och 16.00. Biljetter till paradvåningen delas ut i entréen från kl 10.30, samma dag.

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en förteckning över alla hus som håller öppet på söndag. http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/kulturhusens_dag_2008/stockholm.html