Frivilliga hjälper i kriser

Vid större olyckor och kriser är räddningstjänsten beroende av frivilligoranisationer. Idag träffas en del av dem på Axamo flygplats för sin årliga gemensamma övning.

Drygt hundra invånare i Jönköpings kommun ingår i en grupp som ska hjälpa och stötta människor vid kriser och större katastrofer. På Axamo idag träffas några av dem. Claes-Göran Ekhall är verksamhetsledare i Civilförsvarsförbundet och en av de ansvariga för dagen.

– Vi kan stötta upp kommunen och hjälpa dem när resurserna inte räcker till. Vi kan ju tänka oss stormen Gudrun eller någon stor översvämning eller en stor skogsbrand. Då är det hårt ansträngt. Räddningstjänsten har fullt upp. Vi är beredda att ställa upp och stötta upp, säger Claes-Göran Ekhall.

Gruppen består av medlemmar ur bland annat Röda korset, Kvinnliga bilkåren och Brukshundsklubben. För närvarande är det lite över 100 personer som är med, men Claes-Göran Ekhall säger att man gärna skulle bli fler.

– Kommunen vill gärna ha fler som ställer upp. Dels är det så att de organisationer som är med nu kan ställa upp med fler människor. Men även andra organisationer är välkomna framöver, säger Claes-Göran Ekhall.

Barbro Berg Ribert, från Kvinnliga bilkåren är med för att man får inblick i många olika områden.

– Lära sig mera om bland anant krishantering som vi kommer att prata om här idag, släcka bränder, och kunna hälpa människor som råkar ut för svåra situationer. Och samtidigt lära mig själv hur jag ska kunna hantera det, säger Barbro Berg Ribert.

Hanna Nilsson
hanna.nilsson@sr.se