Fler brott mot fiskelagen

Nio misstänkta brott mot fiskelagen har anmälts på Gotland hittills i år, jämfört med åtta fall under hela 2007. Det uppger Örjan Samuelsson som är stationschef för kustbevakningen i Slite.

I fem av fallen handlade det om fritidsfiskare, i de övriga fyra var det yrkesfiskare. I två av fallen rörde det sig om personer som satt ut ålryssjor, trots att allt ålfiske är förbjudet.  Och i ett fall var det en fiskare som fiskade torsk vid Midsjöbankarna.