Vill ha sjöstridsmilitär på Gotland

Den gotländske och moderate riksdagsledamoten i försvarsutskottet, Rolf K Nilsson, är glad att förbandsnedläggningarna inom försvaret nu stoppas.

Han är också nöjd med att hemvärnets utbildningsgrupper ska vara kvar. Det har tidigare varit aktuellt att lägga ned dem.

Helt nöjd med försvarspolitiken är han dock inte. I ett pressmeddelande från moderaterna skriver han att han också vill att man stationerar sjöstridsmilitär på Gotland.