Gångfartsområden i innerstan

Ett stort antal vägar och platser i Visby innerstad ska från och med nästa vecka vara så kallade gångfartsområden.

Det gäller bland annat Donnersplats, nedre delen av Hästgatan, Wallérsplats, Södra Kyrkogatan och en del av S:t Hansgatan.

Ett gångfartsområde innebär att fordon inte får köras fortare än gångfart.