Norrköping

Beslut om ny storanstalt dröjer

De senaste åren har det från Östergötland lobbats på olika nivåer för att Norrköping ska få ett nytt storfängelse. Men processen har hittills gått trögt.

- Det måste komma politiska signaler om att vi får bygga, säger regionchef Christer Karlsson på Kriminalvårdens region öst.

Kriminalvården vill bygga två nya storanstalter, en i Norrköping och en i Skåne. Nuvarande anstalter är i flera fall hundra år gamla eller mer. Men besked om hur det ska bli dröjer alltså. Under tiden pågår ett arbete inom kriminalvården med att ta fram en plan för bygget. 2014 är riktmärkesår för när en ny storanstalt ska finnas.

- Knäckfrågan är finansiering, säger Christer Karlsson.