Sahlin kräver samtal om försvaret

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin kräver partiledaröverläggningar om försvars- och säkerhetspolitiken. Hon gör det i ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt inför riksdagens öppnande på tisdagen.

– Nu kräver jag att Fredrik Reinfeldt på tisdag, när han avlämnar regeringsdeklarationen, meddelar att han också vill se en långsiktig lösning för svenskt försvar. Då är vi med.

Vad är det ni vill uppnå med sådana här samtal? Hur vill ni styra försvarspolitiken?

– Till och börja med måste det handla om att försvaret är någonting mer än en budgetpost, som det ska förhandlas om internt. Försvars- och säkerhetspolitiken måste hänga ihop. Det måste göras en analys nu, av vilket försvar och vilken säkerhetspolitisk inriktning som Sverige behöver. Och den måste hålla under många mandatperioder. Det är vi beredda att mycket konstruktivt dela det arbetet med regeringen, säger Mona Sahlin.

I helgen blev det ju klart att regeringen backar i försvarsfrågan. Det blir inga fler nedläggningar av förband, och inga nya neddragningar av pengar till försvaret. Det sätt som regeringen hanterat försvarsfrågan får nu kritik av Mona Sahlin.

– De har icke-hanterat den. Den har lösts från gång till gång. Besked har lämnats och tagits tillbaka. Och oron och osäkerheten har bara vuxit.

Socialdemokraterna föreslog för ett år sedan större besparingar för försvaret än regeringen. Men precis som regeringen är också socialdemokraterna nu redo att ändra sig.

– Vi säger ärligt och sant att vi är beredda att ompröva hela vårt budgetalternativ i ljuset av behovet av långsiktiga besked, och det är de samtalen vi vill se med regeringen.

Willy Silberstein
willy.silberstein@sr.se