länet

Handeln i botten

Handeln i Örebro län är i kris, enligt nya siffror från Handelns utredningsinstitut. Där ligger Örebro län i botten när det gäller försäljningsindex för dagligvaror och nära botten när det handlar om sällanköpsvaror.

Många länsinvånare väljer att handla utanför länet vilket gör att handeln går miste om miljardbelopp och ca 1000 arbetstillfällen. Nu krävs ett krafttag mellan affärsmän, fastighetsägarna och kommunerna för att man ska kunna ta igen tappet. Det säger Stina Storm på City Örebro till Nerikes Allehanda i dag.