Skövde

Vanvårdade hundar får nya hem

De tjugo chihuahuor som omhändertogs i somras ska nu få nya hem. Hundarna som var illa medfarna är nu så pass friska att man ska försöka att hitta nya ägare till dem.

- Det är bra att de ska få nya hem och det är viktigt att de blir rätt. Den som tar hand om en vanvårdad hund bör vara van vid hundar och veta om att det tar mycket tid för att socialisera dem igen, säger Kathrin Abrahamsson som sedan många år jobbat med att placera ut omhändertagna hundar.

Illa medfarna
Det var i juli som man i litet torp utanför Skövde upptäckte vanvården av hundarna. Djuren var väldigt illa medfarna och placerades med en gång på en hundgård.

Chihuahuorna är nu i säkert förvar och de är bara några av de djur som varje år omhändertas.

Det blir allt fler djur som tas om hand på grund av vanvård och mellan åren 2004 och 2007 har antalet personer som förbjudits att ha djur nästan fördubblats.

Hundboom
Kathrin Abrahamsson har jobbat med att placera ut hundar i över 18 år och även hon har märkt av den kraftiga ökningen.

- Det har varit en hundboom i Sverige de senaste åren. Det verkar som om alla ska ha hund och det är inte alla som förstår hur mycket tid det tar att ta hand om en hund.

- Jag skulle vilja att flera utbildade sig innan de skaffade hund istället för när det är ett faktum. Ungefär som när kan skaffar körkort, menar Kathrin Abrahamsson.