Uppsala

Länsrätten stoppar höjd färdtjänsttaxa

Uppsala kommuns beslut om höjd färdtjänsttaxa, som skulle ha trätt i kraft om två veckor, upphävs av länsrätten. Länsrätten slår fast att gatu- och trafiknämnden, som fattade beslutet, har överträtt sina befogenheter och inte hade rätt att fatta beslutet.

Lars Persson, ombudsman för handikappföreningarna i Uppsala, var hela tiden säker på att de handikappade som överklagat skulle få rätt.

– Det har man kunnat räkna ut med lilltån att vi skulle vinna det här, så vi har suttit lugnt i båten och bara inväntat länsrättens dom.

Det var i mars månad som gatu- och trafiknämnden på Uppsala kommun fattade beslut om flera förändringar i färdtjänsttaxorna. Bland annat beslutades att minimiavgiften för den som åker ensam skulle höjas från 20 till 40 kronor, och nyordningen skulle börja gälla från 1 oktober, alltså om drygt två veckor.

Nämndens beslut överklagades av 14 personer på initiativ av handikapporganisationerna i Uppsala, och nu har alltså länsrätten gett dom överklagande rätt. Länsrätten konstaterar att det i kommunens eget reglemente sägs att det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor och avgifter, inte en enskild nämnd. Gatu- och trafiknämndens ordförande är folkpartiets Anders Westerlind:

– Det känns ju tråkigt att vi skulle ha gjort ett principiellt fel. Vi i nämnden trodde att vi hade mandat att fatta det här taxebeslutet, vi tyckte att vi ändrade inom ramen för den taxa vi har i dag.

– En 100-procentig ökning av den lägsta avgiften är väl inte bara en mindre justering, vi tycker att det är en stor höjning, säger handikapporganisationernas ombudsman Lars Persson.

Lars Persson menar att den höjda minimiavgiften i nämndens beslut var en kännbar höjning för många.

– Det kan vara mycket pengar när man lever på marginalen, särskilt i kombination med hemtjänsttaxa och ökade avgifter för måltider.

Lars Persson tycker att hela historien är lite pinsam för politikerna i nämnden.

– Jag vill inte inkompetensförklara nämnden, men de hade ju faktiskt kunnat läst på.

– Det känns väl kanske som om vi borde ha gjort en bättre hemläxa innan vi fattade beslutet, det kan jag väl medge, säger Anders Westerlind.

Nu kommer kommunfullmäktige att få ärendet i stället, men Anders Westerlind tror att beslutet kommer att bli detsamma där. Handikapporganisationerna har dock inte gett upp hoppet.

– Vi tror ju att fullmäktige i sin vishet inte bara tar underlaget som gatu- och trafiknämnden har, det måste ju ordentligt utredas vad beslutet får för följder, säger Lars Persson.


Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se