stockholm

Söderledstunneln öppen för trafik

Efter tre månaders arbete och trögflytande trafik öppnades på måndagen Söderledstunneln igen. Tunneln har varit stängd för renovering sedan i mitten av juni, men nu har bland annat betongen och ventilationssystemet bytts ut och brandskyddet förbättrats.

Tunneln har skadats av allt vägsalt. En vanligt vardag passerar drygt 80 000 bilar genom Söderledstunneln.