Västernorrland

Nya hastighetsbegränsningar

Under måndagen kommer nya hastighetsskyltar att sättas upp efter vägarna. Dagens hastighetsgränser kompletteras med mer jämna nummer och skyltar med hastigheterna 40, 60, 80 och 100 kommer att sättas upp.

Det är Vägverket och vissa kommuner som kommer att införa hastighetsgränser enligt ett mer flexibelt tiostegssystem, Målet är att hitta en jämnare balans i trafiken i kraven på trafiksäkerhet, enligt Vägverket.

Omskyltningen börjar idag i hela Sverige, men i Västernorrland ser man inga nya skyltar än. Den 17 september börjar omskyltningen i vårat län.