Vikarier räddar kulturlivet

Museer och teatrar klarar en stor del av sin verksamhet med hjälp av tillfälligt anställda och ibland även praktikanter. Institutionerna, som finansieras med skattemedel, skulle inte klara sig utan dessa personer.
Låga arvoden, korta engagemang och osäkra villkor är vardagen för många guider och vaktmästare på muséer eller teknisk personal och hantverkare på teatrarna. Ändå behövs de tillfälligt anställda i den dagliga verksamheten. Men för till exempel guider och vaktmästare är anställningen mycket osäker. Många slutar eftersom de inte får en fast anställning. Och därmed förlorar institutionerna kompetens. Det här visar en granskning som Sveriges Radios Kulturnytt har gjort. På landets offentliga teaterinstitutioner är rädslan stor att kompetent personal ska försvinna från yrket om den bara kan erbjudas tillfälliga kontrakt. Lars Lindberg, scentekniker på Dramaten och representant för Teaterförbundet, säger att teatern är dålig på att ekonomiskt kompensera de tillfälligt engagerade inom olika yrkesområden.