Fler patienter klagar

Patientnämnden i Norrbottens län, har fått fler och fler klagomål från patienter. Senaste kvartalet har totalt 134 ärenden kommit . Det är 35 procent fler än efter andra kvartalet förra året.

Mest kritiseras vård- och behandling. 73 ärenden har kommit andra kvartalet i år. Förra året hade perioden 37 klagomål.

Många frågor kommer från oroliga anhöriga till patienter inom psykiatrin. Svårt att få kontakt med läkare, uppger flera. Annars kan det handla om ”en feldiagnos vid en knäskada” eller ” vi fick en diagnos på adhd efter bara en timmes samtal med doktor” och så vidare.

Sten Wallo ( s) är vice ordförande i Patientnämnden som har 134 ärenden att ta itu med från det här senaste kvartalet:

- Vi vet inte varför ärendena har ökat så pass mycket. Det kan vara att vi i nämnden har varit mer ute i länet och pratat med patienter.

Han säger att remisser mellan läkare och olika vårdinrättningar har kommit för sent eller rentav kommit på villovägar på senaste tiden.

- Då svarar verksamheten att det är datakrångel, men vi måste ha en bättring i detta.

Sjukresorna är också något som berör många patienter, säger Sten Wallo.

- Vissa patienter har fått sitta i taxi när de borde ligga och det har hänt i vissa fall att patienten blivit sämre av transporten än normalt om man hade behandlat patienten rätt. Patientnämnden har krävt att landstinget ställer högre krav på transportörerna, avslutar Sten Wallo.

Patientnämnden är avsedd för att hjälpa patienter att kunna ifrågasätta vården och tala om hur man har blivit behandlad.

Det är patienten som sedan själv i vissa fall går vidare till verksamheten eller Socialstyrelsen med anmälan. Patientnämnden är politiskt vald.

Inger Marklund, SR Norrbotten