Enkät ska ge svaren

I dagarna får 400 kultur- och fritidsföreningar i Arvika en enkät från kommunen med frågor om lokaler, ekonomiskt stöd och framtida behov.
Genom enkäten vill kommunen veta hur fritids- och kulturlivet egentligen ser ut i Arvika.