Ambulanshelikopter utan läkare

Landstingets ambulanshelikoptrar kommer snart att flyga utan läkare. Leif Svensson, chef för Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset, menar att det inte behöver betyda att vården blir sämre. 

- I det enskilda fallet kan det säkert påverka men i det stora hela finns det väldigt lite forskning gjord. Det är väl också ett av skälen att vi nu objektivt tänker titta på effekterna av det här och mer i detalj studera följderna, säger Leif Svensson, chef för Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset.

Landstingets ambulanshelikoptrar kommer snart att flyga utan läkare. Politikernas motivering är att helikopterläkarna gör mer nytta på marken, och de istället ska få tillgång till en ny akutläkarbil.

Tanken är att räddningshelikoptern i fortsättningen ska stationeras på Värmdö, och bli en ren skärgårdsambulans, och att helikopterläkarna istället för att åka helikopter ska ta sig fram med en ny akutläkarbil, som är baserad i Nacka.

Stockholms Prehospitala centrum ska nu noggrannt utvärdera hur det blir och Leif Svensson som är chef där menar att man nu kommer få reda på fakta; om det blir en sämre vård eller inte, med helikoptrar utan läkare ombord.