Diabetes

Yngre patienter och sämre kunskap

Oroande många diabetiker vet för lite om sin sjukdom. Det visar en undersökning från Sveriges Diabetssjuksköterskor.

Samtidigt slarvar en del med både medicinering och vårdbesök berättar Britt-Marie Carlsson diabetssköterska vid Skene lasarett.
      -Det är frustrerande för oss som jobbar med det här när vi hör att informationen mellan patient och vårdpersonal inte går fram, säger Britt-Marie Carlsson.

Viktigt att behandla
Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom som man har med sig livet ut är det viktigt att behandlingen sköts. Det är en lömsk sjukdom menar Britt-Marie Carlsson.
      -Det är ju inte alltid att det känns, att man har ont och därför kan en del tänka att dom mår bra, samtidigt som det är viktigt att man sköter sina mediciner och går på undersökningar, säger hon.

Delat ansvar
Marianne Svantesson är även hon diabetessköterska och jobbar vägg i vägg med Britt-Marie fast på vårdcentralen i Skene. Även hon betonar vikten av att man håller kontakt med vården. Samtidigt måste personal kanske jobba på ett annat sätt för att med säkerhet veta att patienten är medveten om vad sjukdomen innebär och hur man bör behandla. Och mer resurser till vården tror Marianne och Britt-Marie skulle förbättra situationen.

Yngre patienter
Undersökningen från Sveriges Diabetessjuksköterskor visar även att diabetespatienter har blivit yngre. Och samtidigt har andelen överviktiga patienter ökat.
- Jag har jobbat med diabetesvård i många år och ser att dom som kommer är yngre som vi upptäcker typ 2-diabetes på och i tillägg är dom också mer sjuka, säger Marianne Svantesson.

                                                                Mina Benaissa
                                                          mina.benaissa@sr.se