Bergsjön och Lärjedalen förlorar i ny fördelningsmodell

Kärra-Rödbo och Torslanda hör till vinnarna, och Bergsjön och Lärjedalen till förlorarna när resursfördelningsmodellen för fördelning av pengar till Göteborgs stadsdelar görs om inför nästa år.

Då kommer bland annat antalet högskoleutbildade föräldrar som finns i Göteborgs stadsdelar att spela roll för hur mycket pengar stadsdelen får, tidigare var det gymnasieutbildningen som räknades.

Hur mycket pengar de olika stadsdelarna i Göteborg får beror på hur många som bor i stadsdelen, men också på befolkningens sammansättning, de socioekonomiska faktorerna. En sådan faktor är föräldrarnas utbildningsnivå.

Tidigare fick en stadsdel mer pengar om föräldrar till barn i skolåldern saknade gymnasieutbildning. Från och med nästa år är det istället högskoleutbildning som ska räknas. Per Westlund, planeringsledare på Stadskansliet i Göteborg svarar på varför.

Nu är det alltså högskoleutbildning som räknas istället, färre högskoleutbildade föräldrar betyder mer pengar till stadsdelen.

Det finns ytterligare en viktig faktor som ändras när pengar ska delas upp mellan stadsdelarna.

Enligt Peter Westlund kommer Kärra-Rödbo, Högsbo, Kortedala och Torslanda att gynnas av den nya resursfördelningsmodellen, medan Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen, Älvsborg och Askim får mindre pengar att röra sig med.