Bistånd och könsrelaterad våld

Sida har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för att arbeta mot könsrelaterat våld i de länder Sverige ger bistånd till.

- Det är det bra att Sida kopplar utvecklingsfrågor till säkerhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Man inte kan ha utveckling i ett land där det inte finns rättvisa, säger Yakin Erturk, FNs Specialrapportör om våld mot kvinnor.

Den 12 september arrangerade Sida en konferens om könsrelaterat våld med utgångspunkt i post- konfliktsamhällen, bland annat länder som tar emot svenskt bistånd. Där presenterade också Sida en handlingsplan mot könsrelaterat våld som tagits fram på uppdrag av regeringen. Syftet är att öka kunskap om frågorna och ytterligare förankra dem i biståndet.

- Vi har gett tydliga signaler till Sida att kvinnor ska prioriteras, säger biståndsminister Gunilla Carlsson till SR International. Vi ska bygga upp mer kunskap om hur man jobbar med kvinnor i utvecklingssamarbete och kvinnor och barn i risksituationer.

En tredjedel av alla kvinnor och flickor i världen bedöms ha blivit utsatta för våldtäkt eller andra former av våld; inte minst under väpnade konflikter. En halv miljon kvinnor utsattes för våldtäkt under folkmordet i Rwanda och hälften av alla kvinnor i Sierra Leone har, enligt FN, utsatts för sexuellt våld under konflikten i landet.

FN:s Specialrapportör om Våld mot Kvinnor, Yakin Ertürk, som var en av huvudtalarna vid konferensen berättar att det är svårt att komma in i vissa länder för att utreda könsrelaterat våld.

- Irak, är ett land där jag skulle vilja göra undersökningar. Men på grund av konflikten kommer jag inte in i landet.

Men det kan också vara svårt att komma in i ett land där det inte pågår någon väpnat konflikt. 

- Jag framförde en begäran till Jordaniens regering om att få tillåtelse att göra en undersökning i landet, men myndigheterna sade nej, säger Yakin Erturk.

Hon berömmer Sidas handlingsplan att koppla arbetet mot könsrelaterat våld med utvecklingssamarbete som löftesrikt.

Utvecklingsinsatserna i världen är just nu väldigt fragmentariska, säger Yakin Erturk Hon menar att folk som sysslar med utvecklingsfrågor håller sig till sitt snäva arbetsområde och de som arbetar med mänskliga rättigheter håller sig till sitt.

- Därför är det bra att Sida kopplar utvecklingsfrågor till säkerhet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Man inte kan ha utveckling i ett land där det pågår en konflikt, säger Erturk.

Det sker just nu en omorganisera på Sida för att vara ute på fältet och samarbeta med andra. Frågan ska dels drivas på hög politisk nivå i FN och dels i samarbetsländerna.

- När jag är ute och reser så kräver jag alltid att få träffa kvinnoorganisationer eller kvinnliga parlamentariker för lyfta fram kvinnor i mina möten. Därför att det är ju så många män som är valda överallt eller har utsett sig själva, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.