Skaraborg Direkt måndag 15 september

Tolv procentig lönehöjning föreslås för regionpolitiker. Regionråden i Västra Götaland har en lön på 49 000 kronor, men det är för lite, anser Arvodesberedningen och förelår en ökning med tolv procent. De regionråd vi har varit i kontakt med har inte velat kommentera förslaget, men Vårdförbundet, som strejkade för höjda sjuksköterskelöner tidigare i år, har desto mer att säga.

* * *

Antalet personer som får djurförbud ökar kraftigt i Sverige. Mellan 2004 och 2007 har det nästan skett en fördubbling och antalet djur som omhändertas blir allt fler för varje år. Det senaste uppmärksammade fallet var ett stort antal chihuahuor som omhändertogs på en mindre ort i Skaraborg.
Någon som märkt av denna ökning är Kathrin Abrahamsson som i 18 år jobbat frivilligt med att ta hand om och utplacera hundar som farit illa. Hennes intresse och kärlek till hundar började tidigt.

* * *

Ungdomars drogvanor ska undersökas. I nästa vecka ska 1300 niondeklassare i sju av Skaraborgs kommuner genomföra en hälso- och drogvaneundersökning i skolan. Det är en gemensam satsning kommunerna emellan för att ta reda på elevernas relation till till exempel alkhol och tobak för att i förebyggande syfte motverka problemen.

* * *