Inga stödåtgärder efter varselhot

Efter Volvo Personvagnars senaste hot om varsel riskerar över 2000 anställda att förlora sina jobb, och därtill underleverantörer. Men regeringen planerar inga riktade stödåtgärder. Det säger moderate arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin.