Flera bakslag för aidsforskningen

Aidsforskningen har drabbats av flera bakslag, trots stora anslag. Till exempel har försöken med att få fram ett skyddsmedel för kvinnor misslyckats.

Magnus Gisslén är infektionsläkare och aidsforskare vid Sahlgrenska Akademin och han är inte förvånad över att aidsvaccinforskningen har misslyckats, trots att det satsats mycket pengar på området.

– HIV är ett virus som visat sig vara väldigt svårt att komma till rätta med, säger han. Dels är det ett väldigt föränderligt virus och dels vet vi inte vilken del av immunförsvaret vi ska rikta vaccinet mot.

Kliniska tester med det mest lovande aidsvaccinet, den så kallade Steppstudien, har stoppats i höst .

Kritikerna anser att försök på människor har hetsats fram alltför tidigt utan egentligt vetenskapligt underlag.

Magnus Gisslén anser att det inte var rätt att pumpa in så mycket pengar i aidsvaccinforskningen. 

– Jag och många med mig tycker inte det, säger han. Man har innan studierna kommit igång, kunnat säga att chanserna att de ska lyckas är väldigt små. Då är det inte rätt att satsa så mycket pengar.